Тема 8. Основи безпеки інформаційних технологій

Шифр - будь-яка система перетворення тексту з секретом (ключем) для забезпечення секретності переданої інформації.
Шифрування - оборотне перетворення інформації з метою приховування від неавторизованих осіб, з наданням, в цей же час, авторизованим користувачам доступу до неї.
Криптографія (від грец. Κρυπτός - прихований іγράφω - пишу) - наука про методи забезпечення конфіденційності, шифри.

Акровірш 

Літорея

ROT1

Перестановки шрифтів

Зсувний шифр Цезаря

Cтеганографія

транспозиція

Азбука Морзе

Моноалфавітная заміна

Шифр Віженера

Шифр Рішел'є

Цифровий шифр

Шифр символьний

Тарабарска грамота

 

Задачі по криптографії

Задачі

 

 

Додавання або видалення захисту для свого документа

Призначення пароля для відкриття документа

1 Відкрийте документ.

2 Виберіть команду Зберегти як в меню Файл.

3 Натисніть кнопку Параметри.

4 В поле Пароль для відкриття файлу введіть пароль, а потім натисніть кнопку OK.

5 Потім введіть той же пароль ще раз і натисніть кнопку OK.

6 Натисніть кнопку Зберегти

Призначення пароля дозволу записи

1 Відкрийте документ.

2 Виберіть команду Зберегти як в меню Файл.

3 Натисніть кнопку Параметри.

4 В поле Пароль дозволу запису введіть пароль, а потім натисніть кнопку OK.

5 Потім введіть той же пароль ще раз і натисніть кнопку OK

6 Натисніть кнопку Зберегти.

Рекомендація доступу тільки для читання

1 Відкрийте документ.

2 Виберіть команду Зберегти як в меню Файл.

3 Натисніть кнопку Параметри.

4 Встановіть прапорець Рекомендувати доступ лише для читання і натисніть кнопку OK.

5 Натисніть кнопку Зберегти

При розсилці документа для перевірки можна заборонити іншим користувачам вносити будь-які зміни, крім приміток і записаних виправлень. Виберіть команду Встановити захист в меню Сервіс, а потім - параметр Записи виправлень. Щоб дозволити тільки вставку приміток, виберіть параметр Вставки приміток.

 

 

Завдання:

1. Вивчити настройки антивірусної програми

2. Провести тестування системних областей жорсткого диска і декількох підкаталогів

3. Перевірити накопичувач на наявність вірусів

 

Завдання до роботи

1. Використовуючи пакет програм, що демонструють дію вірусів, вивчіть дію вірусів різного типу. По черзі запускаючи програми з пакета демонстраційних програм, вивчіть прояв вірусного зараження. Після закінчення спостереження перезавантажити комп'ютер.

2. Запустіть програму DrWeb і виконайте перевірку оперативної пам'яті комп'ютера на наявність вірусів. Виконайте тестування дисків А; і С: на наявність вірусів. Якщо на дисках будуть виявлені віруси, виконайте лікування заражених файлів.

3. Завантажте з Інтернету і встановіть на комп'ютері ознайомлювальну версію ADinf32.

Задайте розклад роботи ADinf, щоб її активізація здійснювалася щотижня

по суботах з 18.00.

4. Завантажте з Інтернету і встановіть на комп'ютері ознайомлювальну версію

антивіруса Kaspersky Anti-Virus. Створіть нове завдання сканування дисків

комп'ютера на віруси.

6. Відвідайте web-сторінку http: //www.sarc.eom//avcenter/vinfodb. html онлайн-експедиції

вірусів на сайті компанія Symantec. На цій сторінці можна переглянути, ніж заражений

той чи інший файл і як видалити цей вірус.

Питання для самоперевірки

1. Що таке комп'ютерний вірус? Якими властивостями володіють комп'ютерні віруси?

2. За якими ознаками класифікують комп'ютерні віруси? Перерахуйте типи

вірусів.

3. Які віруси називаються резидентними і в чому особливість таких вірусів?

4. Які відмінності вірусів-реплікаторів, стелс - вірусів, мутантів і «троянських»

програм?

5. Опишіть схему функціонування завантажувального вірусу.

6. Опишіть схему функціонування файлового вірусу.

7. Опишіть схему функціонування завантажувально-файлових вірусів.

8. Що таке поліморфний вірус? Чому цей тип вірусів вважається найбільш небезпечним?

9. Які причини появи комп'ютерних вірусів. Наведіть приклади широко

відомих вірусів.

 

Криптографія. Практична робота

Основи криптографічного захисту інформації

Завдання. Розшифрувати текст. Кожній букві російського алфавіту відповідає двозначне число.


 


 


Інформаційна безпека. Практикум

Брандмаузери

Антівірусна програма (антивірус) — програма для знаходження і лікування програм, що заражені комп'ютерним вірусом, а також для запобігання зараження файлу вірусом.

Secure Shell, SSH (англ. Secure SHell — «безпечна оболонка»

Міжмережевий екран, Мережевий екран, Фаєрво́л, файрво́л англ. Firewall, буквально «вогняна стіна»

Засоби створення віртуальних приватних мереж (англ. Virtual Private Network

 

Тема: Архівування файлів за допомогою програмам архіваторів.